Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0394-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация за конкурентно производство в "Новотехпром" ООД
Бенефициент: "НОВОТЕХПРОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация за конкурентно производство в „Новотехпром” ООД
Дейности: Дейност 1 Избор на изпълнители
Дейност 2 Доставка и внедряване на избраните машини
Дейност 3 Визуализация
Дейност 4 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 518 537 BGN
Общ бюджет: 859 641 BGN
БФП: 515 785 BGN
Общо изплатени средства: 515 785 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 515 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 515 785 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
515 785 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 438 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 438 417 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
438 417 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 368 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 368 BGN
Финансиране от бенефициента 345 691 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 нови технологии и продукти.
Индикатор 8 реализирани инвестиционни проекти.
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури.
Индикатор 10 Въведени в експлоатация ДМА.
Индикатор 11 Сключени договори с изпълнители.
Индикатор 12 Монтирана информационна табела и стикери.
Индикатор 13 Изготвен одитен доклад .


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз