Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0399-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Трансфер на производството на "ТАНГРА-АВ" ООД от стандартно към иновативно: инвестиция за производство на продукти, възстановяващи 75% от консумираната енергия в ОВК инсталации
Бенефициент: "Тангра-АВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Трансфер на производството на “ТАНГРА-АВ” ООД от стандартно към иновативно: инвестиция за производство на продукти, възстановяващи 75% от консумираната енергия в ОВК инсталации
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и инсталиране на линия за производство на AL ламели (пластини) за рекуперативен топлообменник
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка и инсталиране на линия за производство на рекуперативни топлообменници REC-HiE
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка и инсталиране на щанцова машина
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ФИНАНС ММ
"Ингмар БГ" ООД
"БЮРО ЗА РАЗВИТИЕ ТЕХНИКА" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 821 418 BGN
Общ бюджет: 1 220 300 BGN
БФП: 732 180 BGN
Общо изплатени средства: 732 180 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 732 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 732 180 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
732 180 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 622 353 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 622 353 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
622 353 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 109 827 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 827 BGN
Финансиране от бенефициента 547 612 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 9 Намаляване на себестойността на продукцията
Индикатор 10 Въвеждане на нови услуги
Индикатор 11 Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Индикатор 12 Доставка и инсталиране на линия за производство на AL ламели (пластини) за топлообменника
Индикатор 13 Доставка и инсталиране на линия за производство на рекуператори REC-HiE
Индикатор 14 Доставка и инсталиране на щанцова машина
Индикатор 15 Визуализация на проекта
Индикатор 16 Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз