Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0401-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за производството на части за автомобилната индустрия и части и възли, влагани в хидравлични системи /хидропомпи, разпределители, цилиндри/
Бенефициент: "МЕТАЛ ИН" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подкрепа за производството на части за автомобилната индустрия и части и възли, влагани в хидравлични системи /хидропомпи, разпределители, цилиндри/
Дейности: Дейност 1: Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците
Дейност 2: Доставка на 4 броя стругови автомата
Дейност 3: Визуализация на проекта
Дейност 4: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Yamazaki Mazak Central Europe s.r.l.
Счетоводна кантора СПМ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 689 528 BGN
Общ бюджет: 981 638 BGN
БФП: 687 147 BGN
Общо изплатени средства: 687 147 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 687 147 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 687 147 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
687 147 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 584 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 584 075 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
584 075 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 072 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 103 072 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
103 072 BGN
Финансиране от бенефициента 295 512 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 нови технологии и продукти.
Индикатор 8 реализирани инвестиционни проекти.
Индикатор 9 Нарастване броя на произведените и реализирани детайли за машиностроенето
Индикатор 10 Увеличение на договорите с нови чуждестранни клиенти за детайли за машиностроенето
Индикатор 11 Намаляване на себестойността на продукцията.
Индикатор 12 Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците.
Индикатор 13 Доставка на четири стругови автомата
Индикатор 14 Визуализация на проекта.
Индикатор 15 Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз