Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0031-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на технологиите в производството на "Елукс" ООД чрез внедряване на автоматизирана линия за обработване на листова стомана
Бенефициент: "ЕЛУКС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта. Дейностите, планирани по настоящия проект, са свързани с целите на ОП „Конкурентоспособност” за закупуване на ново високо технологично оборудване, чрез което да се осигури капацитетът и качеството на производството, за да може ЕЛУКС да продължи успешно да се конкурира на международния пазар.
Дейности: Сформиране на проектен екип
Подготовка на Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура и избор на доставчик на оборудването
Изпълнение на Дейност 1 Провеждане на тръжна процедура и избор на доставчик на оборудването
Подготовка на Дейност 2 Доставка, монтаж, първоначално изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването
Изпълнение на Дейност 2 Доставка, монтаж, първоначално изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването
Подготовка на Дейност 3 Публичност и визуализация на проекта
Изпълнение на Дейност 3 Публичност и визуализация на проекта
Подготовка на Дейност 4 Одит на проекта
Изпълнение на Дейност 4 Одит на проекта
Текущи и междинни Технически отчети
Финален отчет на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"РЕДКО"ООД
"Ингмар БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 996 139 BGN
Общ бюджет: 1 412 630 BGN
БФП: 988 841 BGN
Общо изплатени средства: 988 841 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 988 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 988 841 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
988 841 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 840 515 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 840 515 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
840 515 BGN
В т.ч. Национално финансиране 148 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 148 326 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 326 BGN
Финансиране от бенефициента 426 917 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии.
Индикатор 8 Въведени нови продукти
Индикатор 9 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 10 Провеждане на тръжни
Индикатор 11 Доставка, монтаж, първоначално изпитване и въвеждане в експлоатация на оборудването
Индикатор 12 . Публичност и визуализация на проекта. Изработени: информационно табло пояснителна табела стикери
Индикатор 13 Одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз