Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на "Киви ТВ" ООД
Бенефициент: "КИВИ ТВ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Севлиево
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация и повишаване на конкурентоспособността на "Киви ТВ" ООД
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип на управление и отчетност на проекта
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на изпълнител и сключване на договори с доставчиците
Дейност 3: Доставка на технологично оборудване и софтуер
Дейност 4. Инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното технологично оборудване и софтуер
Дейност 5.: Информационно обезпечаване и визуализация на проекта.
Дейност 6.: Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Захаринова и партньори" ООД
"ПЕТРИКО" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 611 712 BGN
Общ бюджет: 872 200 BGN
БФП: 610 540 BGN
Общо изплатени средства: 610 540 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 610 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 610 540 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
610 540 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 518 959 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 518 959 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
518 959 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 91 581 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 581 BGN
Финансиране от бенефициента 262 162 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии.
Индикатор 8 Въведени нови продукти.
Индикатор 9 Създаден екип по проекта
Индикатор 10 Проведена процедура „открит избор” за определяне на изпълнител
Индикатор 11 Доставени и инсталирани системи
Индикатор 12 Изработени табели
Индикатор 13 Изготвен одиторски доклад.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз