Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0042-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация в „Микони" ООД
Бенефициент: "МИКОНИ"ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Смолян
Описание
Описание на проекта: Общата цел на това проектно предложение по ОПК е свързана основно с повишаване конкурентоспособността на Микони ООД, посредством усъвършенстване на технологичния процес за производство на продукти с най-високо качество и в отговор на последните нововъведения и регулаторни изисквания в сектора.
Дейности: Дейност 1: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за определяне на доставчик на Машина с ЦПУ за лазерно рязане с фибро-източник
Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на предвиденото технологично оборудване
Дейност 3: Оповестяване и визуализация на проекта
Дейност 4:Одит и отчитане на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Манол Петков Кривошапков
"Салванини Италия" АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 619 913 BGN
Общ бюджет: 856 022 BGN
БФП: 599 215 BGN
Общо изплатени средства: 599 215 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 599 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 120 000 BGN
2013 479 215 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
599 215 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 509 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 102 000 BGN
2013 407 333 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
509 333 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 882 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 000 BGN
2013 71 882 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
89 882 BGN
Финансиране от бенефициента 265 677 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии.
Индикатор 8 Въведени нови продукти.
Индикатор 9 Брой закупени ДМА
Индикатор 10 Проведени тръжни процедури
Индикатор 11 Разработени комуникационни материали за оповестяване на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз