Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0215-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация за конкурентноспособността на "Дема" ЕООД
Бенефициент: “ДЕМА” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване на ефективността на производствения процес и конкурентоспособността на „ДЕМА” ЕООД чрез реализация на втория му план за технологична модернизация, осигуряващ създаване на високотехнологичен цикъл на производство и условия за ефективно усвояване на нови изделия.
Дейности: Дейност 1: Закупуване и въвеждане в експлоатация на Вертикален обработващ център с подвижна колона
Дейност 2: Закупуване и въвеждане в експлоатация на софтуер за конструиране на изделия и генериране на програми за обработващи машини с ЦПУ (CAD/САМ система)
Дейност 3: Визуализация на проекта
Дейност 4: Одитиране на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Онител" ЕООД
"СПЕЙСКАД" ООД
DMG MORI SEIKI South East Europe М.Е.П.Е.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 531 874 BGN
Общ бюджет: 724 690 BGN
БФП: 507 283 BGN
Общо изплатени средства: 507 283 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 507 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 507 283 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
507 283 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 431 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 431 191 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
431 191 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 092 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 092 BGN
Финансиране от бенефициента 227 946 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 9 Усвояване на нови изделия
Индикатор 10 Намаляване на себестойността на продукцията
Индикатор 11 Увеличаване на приходите от продажби на продукция
Индикатор 12 Увеличаване на обема на износа
Индикатор 13 Намаление на технологичния брак


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз