Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0170-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Автоматизация
Бенефициент: "Еврика комерс" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: "Автоматизация”
Дейности: Дейност 1 – Организация и подготовка за изпълнението на проекта
Дейност 2 - Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на ДМА
Дейност 3 - Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на закупеното оборудване
Дейност 4 - Популяризиране и визуализация на проекта
Дейност 5 – Мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 6 – Финансов одит
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Одит консулт" ЕООД
P.A.D.E - DI DE MOLINER E C. S.A.S
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 233 100 BGN
Общ бюджет: 332 500 BGN
БФП: 232 750 BGN
Общо изплатени средства: 232 750 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 232 750 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 232 750 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
232 750 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 197 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 197 838 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
197 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 913 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 913 BGN
Финансиране от бенефициента 99 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти (общ брой) - технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии / продукти (общ брой) - продукти
Индикатор 9 Проведени тръжни процедури – открит избор
Индикатор 10 Закупени по проекта машини и съоръжения
Индикатор 11 Проведени процедури – събиране на поне 3 оферти
Индикатор 12 Поставени визуализиращи табели и стикери по проекта
Индикатор 13 Доклад на независим одитор за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз