Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкорентоспособността на"Виктория-05" ООД чрез технологична модернизация
Бенефициент: "Виктория-05" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: „Повишаване конкурентноспособността на „ВИКТОРИЯ - 05”ООД чрез технологична модернизация”
Дейности: Дейност 1: Подготовка за провеждане на процедура за избор на изпълнител/и
Дейност 2: Провеждане на процедура по “Открит избор” за определяне на изпълнител/и
Дейност 3: Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на специализираното оборудване
Дейност 4: Визуализация и популяризиране на проекта
Дейност 5: Отчетна дейност
Дейност 6: Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 430 465 BGN
Общ бюджет: 607 401 BGN
БФП: 425 180 BGN
Общо изплатени средства: 425 180 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 425 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 425 180 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
425 180 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 361 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 361 403 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
361 403 BGN
В т.ч. Национално финансиране 63 777 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 63 777 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
63 777 BGN
Финансиране от бенефициента 184 485 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Закупено ново оборудване
Индикатор 7 Въведено иновативно оборудване
Индикатор 8 Дял на експортноориентираната продукция
Индикатор 9 Средногодишно нарастване на приходите от продажба на произведената продукция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз