Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0241-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиции за повишаване конкурентоспособността на „Алпи комерс“ ООД
Бенефициент: "АЛПИ КОМЕРС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на „Алпи комерс” ООД, гр. Асеновград, чрез внедряване на ново оборудване за опаковане на бонбони и преса за печат на опаковки, предназначени за собственото производство на фирмата
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Проектен старт
Подготовка на Дейност 2 Инвестиции - Избор на изпълнител за доставка на ободуване
Изпълнение на Дейност 2 Инвестиции – доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Финансов одит на проекта
Дейност 5 Консултантски услуги за иразботване на проект и маркетингова стратегия
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 708 883 BGN
Общ бюджет: 1 012 364 BGN
БФП: 708 655 BGN
Общо изплатени средства: 708 632 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 708 655 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 141 777 BGN
2013 566 855 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
708 632 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 602 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 120 510 BGN
2013 481 827 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
602 337 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 266 BGN
2013 85 028 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
106 295 BGN
Финансиране от бенефициента 303 807 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 нови продукти.
Индикатор 8 Дейност 1Проектен старт Членове на екипа за реализация на проекта
Индикатор 9 Доставено ново технологично оборудване
Индикатор 10 Проведено обучение за работа с оборудването
Индикатор 11 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 12 Визуализация на проекта Информационна табела
Индикатор 13 Визуализация на проекта Публикация.
Индикатор 14 Изготвен финален технически и финансов доклад
Индикатор 15 Реализирани инвестиционни проекти в "Алпи комерс"


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз