Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0383-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Протей - М“ ЕООД
Бенефициент: ПРОТЕЙ - М
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на „Протей – М“ ЕООД, чрез модернизиране на оборудването и разширяване на предлаганите продукти и услуги от фирмата
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Инвестиции - Избор на изпълнител за доставка на ободуване
Дейност 3 Визуализация на проекта
Дейност 4 Финансов одит на проекта
Дейност 5. Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 347 487 BGN
Общ бюджет: 343 380 BGN
БФП: 240 366 BGN
Общо изплатени средства: 240 366 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 240 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 240 366 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
240 366 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 204 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 204 311 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
204 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 055 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 055 BGN
Финансиране от бенефициента 148 923 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 нови продукти.
Индикатор 6 Членове на екипа за реализация на проекта
Индикатор 7 Доставено ново технологично оборудване.
Индикатор 8 Проведено обучение за работа с оборудването.
Индикатор 9 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта.
Индикатор 10 Визуализация на проекта Информационна табела.
Индикатор 11 Визуализация на проекта Публикация в интернет
Индикатор 12 Финанасов одит на проекта Изготвен финален технически и финансов доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз