Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиции в ново оборудване и постигане на ефективност в производствените процеси на "Румяна Богданова" ЕООД
Бенефициент: Румяна Богданова ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции в ново оборудване и постигане на ефективност в производствените процеси на Румяна Богданова" ЕООД
Дейности: 1. Подготвителни дейности 1. 1 Сформиране на екип на проекта
2. Дейности по закупуване на машините
2.1 Подготвяне на техническа спецификация на машините
2.2 Разработване на тръжна документация
2.3. Назначаване на оценителна комисия
2.4. Публикуване на обява за тръжната процедура
2.5. Отваряне и оценяване на получените оферти
2.6. Информиране на кандидатите
2.7. Сключване на договор
2.8. Доставка на машините
2.9. Инсталиране и тестване на машините
3. Осигуряване на публичност на дейностите и резултатите по проекта
4. Заключителни дейности
5. Консуптански услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 280 196 BGN
Общ бюджет: 396 154 BGN
БФП: 277 308 BGN
Общо изплатени средства: 277 308 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 277 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 277 308 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
277 308 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 235 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 235 712 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
235 712 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 596 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
41 596 BGN
Финансиране от бенефициента 120 084 BGN
Индикатори
Индикатор 1 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 6 Въведени нови продукти.
Индикатор 7 Сформиран екип.
Индикатор 8 Успешно проведена тръжна процедура за избор на доставчици
Индикатор 9 Сключени договори за доставка на машини
Индикатор 10 Доставени и инсталирани машини
Индикатор 11 Увеличаване на приходите от продажби.
Индикатор 12 Изработени и поставени информационни табла


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз