Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0447-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на Диджитъл Солюшънс ООД чрез внедряване на високотехнологично оборудване
Бенефициент: ДИДЖИТЪЛ СОЛЮШЪНС
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да повиши конкурентоспособността на Диджитъл Солюшънс ООД като насърчи инвестициите във високотехнологично оборудване, насочено към подобряване и разширяване дейността на фирмата в съответствие със съвременните пазарни изисквания.
Дейности: Дейност 1 Избор на доставчик на оборудването
Дейност 2 Доставка, монтаж и първоначално изпитване на оборудването
Дейност 3 Визуализация и публичност на проектните резултати
Дейност 4 Одит на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 492 BGN
Общ бюджет: 713 560 BGN
БФП: 499 492 BGN
Общо изплатени средства: 499 492 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 499 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 499 492 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
499 492 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 424 568 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 424 568 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
424 568 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 924 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
74 924 BGN
Финансиране от бенефициента 214 068 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 7 Реализирани инвестиционни проекти.
Индикатор 8 Проведена процедура за избор на доставчици
Индикатор 9 Проведена процедура за избор на доставчик на оборудване
Индикатор 10 Проведена процедура за избор на доставчик на услуги за визуализация
Индикатор 11 Проведена процедура за избор на доставчик на услуги за одит
Индикатор 12 Доставено, монтирано и изпитано високотехнологично оборудване
Индикатор 13 Доставен, монтиран и изпитан Предаващ сървър.
Индикатор 14 Доставен, монтиран и изпитан Сървър за предоставяне на видео при поискване
Индикатор 15 Доставен, монтиран и изпитан Сървър за индивидуален запис на канали
Индикатор 16 Сключен договор за визуализация и публичност на проектните резултати
Индикатор 17 Изработени и поставени стикери на закупеното оборудване
Индикатор 18 Изработена и поставена постоянна обозначителна табела
Индикатор 19 Публикувана информация за проекта на уеб-сайта на дружеството
Индикатор 20 Сключен договор за одит на проекта
Индикатор 21 Подготвен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз