Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-4.0.01-0087-C0001
Номер на проект: ТА-2012-КPOS-PP-85
Наименование: „Изпълнение на проучвания, анализи, стратегии във връзка с програмиране на оперативната програма в сектор „Околна среда“ за период 2014 – 2020 г.”
Бенефициент: Министерство на околната среда и водите
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 15.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изпълнение на проучвания, анализи, стратегии във връзка с програмиране на оперативната програма в сектор „Околна среда“ за период 2014 – 2020 г.
Дейности: ---
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 240 500 BGN
Общ бюджет: 7 028 725 BGN
БФП: 7 028 725 BGN
Общо изплатени средства: 8 698 277 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 7 028 725 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 848 100 BGN
2013 1 014 636 BGN
2014 4 835 541 BGN
2015 0 BGN
8 698 277 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 974 416 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 420 885 BGN
2013 862 441 BGN
2014 4 110 210 BGN
2015 0 BGN
7 393 535 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 054 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 427 215 BGN
2013 152 195 BGN
2014 725 331 BGN
2015 0 BGN
1 304 742 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз