Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0074-C0001
Номер на проект: РД-08-379/04.07.2012 г.; РД-08-513/13.09.2013 г.
Наименование: „Изработване на генерален план за мониторинг на околната среда”
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 12.06.2012
Начална дата: 04.07.2012
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да подпомогне ефективното изпълнение на проектите в ОП „Транспорт” и Обшия генерален план за транспорта и да оцени тяхното въздействие върху околната среда, чрез изработване на Генерален план за мониторинг на околната среда.
Дейности: Изработване на Генерален план за мониторинг на околната среда
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 400 000 BGN
Общ бюджет: 1 023 120 BGN
БФП: 1 023 120 BGN
Общо изплатени средства: 1 044 000 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 023 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 208 800 BGN
2013 208 800 BGN
2014 626 400 BGN
2015 0 BGN
1 044 000 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 869 652 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 177 480 BGN
2013 177 480 BGN
2014 532 440 BGN
2015 0 BGN
887 400 BGN
В т.ч. Национално финансиране 153 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 320 BGN
2013 31 320 BGN
2014 93 960 BGN
2015 0 BGN
156 600 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изпълнен договор за изработване на Генерален план за мониторинг на околната среда
Индикатор 2 Изготвен Генерален план за мониторинг на околната среда
Индикатор 3 Изготвен първи доклад по наблюдение и контрол, обхващащ периода 2007 – 31.12.2010 г
Индикатор 4 Изготвен втори доклад, обхващащ период 01.01.2011 г. – 31.12.2013 г.
Индикатор 5 Изготвени шестмесечни доклади за наблюдение и контрол на съответствието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз