Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.03-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-03/2008/001/019-05
Наименование: Модернизиране ДСП в общини Бургас, Айтос, Поморие, Созопол, Камено
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.11.2011
Начална дата: 03.07.2012
Дата на приключване: 03.01.2016
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: да осигури подходяща и ефективна държавна социална инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали
Дейности: 3. Организиране и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка
2. Мерки за информиране и публичност
5. Одит
4. Изпълнение на строително-монтажни работи
1. Сформиране на екип за управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 303 577 BGN
Общ бюджет: - 350 BGN
БФП: - 350 BGN
Общо изплатени средства: 107 854 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ - 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 194 BGN
2014 0 BGN
2015 50 660 BGN
107 854 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС - 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 615 BGN
2014 0 BGN
2015 43 061 BGN
91 676 BGN
В т.ч. Национално финансиране - 52 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 579 BGN
2014 0 BGN
2015 7 599 BGN
16 178 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз