Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.2.02-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.2-02/2011/003-02
Наименование: "Дом за всеки"
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 07.06.2012
Начална дата: 28.06.2012
Дата на приключване: 18.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Дом за всеки” е да се изгради нов сграден фонд в Община Дупница, който да позволи настаняването и подобряването на жилищните условия на уязвими групи от територията на населеното място и общо повишаване на качеството на градската среда.
Дейности: дейност 1 Създаване на организационнно управленска структура за нуждите на проекта
дейност 2 Провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 3. Възлагане и строителство на социалните жилища
дейност 4. Публичност е визуализация на проекта
дейност 5. Одит на проекта и мониторинг на изпълнението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 397 746 BGN
Общ бюджет: 6 036 497 BGN
БФП: 6 036 497 BGN
Общо изплатени средства: 6 311 757 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 036 497 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 099 001 BGN
2015 3 212 756 BGN
6 311 757 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 131 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 634 151 BGN
2015 2 730 843 BGN
5 364 994 BGN
В т.ч. Национално финансиране 905 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 464 850 BGN
2015 481 913 BGN
946 764 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена социална жилищна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 3 Брой осигурени индивидуални социални жилища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз