Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.9.01-0001-C0001
Номер на проект: 0102-ДАЗД-1.9
Наименование: Podkrepa
Бенефициент: Държавна агенция за закрила на детето
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 29.05.2012
Начална дата: 15.06.2012
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е:  Да се подобри и повиши административния и управленски капацитет на ДАЗД, в партньорство с АСП и МЗ, които управляват и изпълняват проекти по Плана за действие (приет с решение на Министерски съвет на 24.11.2010г.) по изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционалиация на децата в Република България” (приета с решение на Министерски съвет на 24.02.2010 г.) за усвояване на средствата от Структурните и Кохезионeн фондове
Дейности: Дейност 1: Разходи за организация и управление на проекта
Дейност 6: Регионални екипи по деинституционализация
Дейност 7: Обмяна на опит
Дейност 9: Изработка и излъчване на видеоклип.
Дейност 3: Информационна кампания на проекта
Дейност 8: Интегрирана база данни за децата, бенефициенти по всички проекти
Дейност 4: Координация и комуникация
Дейност 5: Експертна подкрепа
Дейност 2: Тръжни процедури
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"София Франс Ауто" АД
Българска Телекомуникационна Компания АД
„Контракс” АД
"ПРИМА-ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД
"ПЕРУН ККБ" ЕООД
Милена Антонова Топалова
"Прайм Тайм" ООД
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
"ЕЛИТ ТРАВЕЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ"
Нермин Салимехмед Мехмед
БИН ВИНСИТ
Камелия Евгениева Станчева
Владислава Кирилова Разсолкова
Румяна Димитрова Петкова
Тони Неделчева Костова
Десислава Славейкова Дамянова - Христова
Венци Захариев Пасков
Снежанка Радоева Алексиева
Ивайла Симеонова Касърова
Тотка Иванова Костова
Сийка Костадинова Иванова
Цветелина Иванова Василева
Гергана Илиева Георгиева
Милена Георгиева Янъкова
Ружка Илиева Ковачева - Нинова
Живка Цанкова Стайкова
Гюлка Георгиева Калева
Вергиния Данчова Цанова - Иванова
Витан Цветанов Витов
Милена Златева Йолдова-Стоянова
Ирина Андреева Моровякова - Иванова
Илонка Толева Толева-Господинова
Даринка Иванова Василева
Снежана Йорданова Георгиева
Даниела Павлова Божичкова
Боряна Николаева Консулова
Росица Енчева Ангелова
Татяна Димитрова Шаркова
Антоанета Златанова Минчева-Пейчева
Йорданка Василева Попянева
Мария Станкова Стоянова - Гарабедян
Рена Семова Илиева
Лорета Делчева Колева
Владко Йотов вълчев
Виолета Тодорова Башур
Екатеирина Георгиева Миновска
Галя Христова Николова
Румяна Николова Торосян
Пенка Николаева Георгиева
Албена Николаева Ламбева - Хубанова
Светослава Мартинова Лилова - Василева
Анета Георгиева Ставрова
Грациела Илиева Монова
Виолета Делчева Параскова
Ванушка Иванова Мантарова-Анастасова
Росица Николаева Милчева
Людмила Георгиева Кънева
Гергана Симеонова Георгиева
Койка Иванова Башлийска
Зорка Василева Калинова
Емилия Стоянова Петрова
Кунка Нешкова Вълова
Капка Иванова Пенева
Силвия Димова Петрова
Десислава Борисова Георгиева - Червенска
Райна Иванова Жейнова - Колева
Соня Димитрова Недялкова
Зоя Стоянова Кривошиева
Любка Георгиева Станева
Величко Василев Тодоров
Нанка Василева Атанасова
Поля Христофорова Петкова
Емилия Лилкова Аджова
Галина Пантелеева Цанева
Анелия Атанасова Стефанова
Никола Петров Запрянов
Стефка Георгиева Александрова
Мая Димитрова Петрова
Павлина Димитрова Спасова
Мария Йорданова Търнавска
Веселина Митева Николова
Кристина Атанасова Фотева
Цветелина Васкова Арапова - Чавдарова
Диана Ванкова Йончева
Севджан Тасин Акиф
Елена Илиева Андонова
Стефан Манахилов Стефанов
Селиме Мехмед Хамди
Росен Димитров Керемедчиев
Анастасия Георгиева Кисьова
Кристина Людмилова Георгиева
Маргарита Иванова Гетова
Пенка Генчева Гоева
Красимир Тодоров Колев - Масурски
Снежана Маринова Козничка
Татяна Димитрова Дончева
Дияна Маринова Канева
Грета Василева Иванова
Венета Любомирова Георгиева - Абаджиева
Снежанка Петрова Белева
Радка Савова Христова
Велина Неделчева Гергелчева-Близнакова
Дорита Михайлова Кръстева - Стефанова
Пепа Николаева Калоянова
Антон Димов Ангелов
Татяна Спасова Гергова
Дарина Иванова Иванова
Елена Дечева Найденова
Татяна Янева Янева
Николина Кръстева Митова
Мартина Маринова Драгнева - Михайлова
Димитрийка Сотирова Цанова
Вацка Василева Хорозова
Харалан Александров Александров
Румяна Генчева Михайлова
Йорданка Господинова Маринова
Ивайло Христо Миланов
АУТО МОБАЙЛ АД
Лина Иванова Стаменкова-Иванова
Велина Николаева Парушкова
Сашка Йорданова Велкова
Михайлина Димитрова Димитрова
Ваня Красимирова Кирилова
Асен Борисов Миланов
Живко Димитров Желязков
Весела Георгиева Димитрова - Великова
Евгения Тонева Иванова
Цветелина Лъчезарова Крумова
Емил Иванов Малинов
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 629 991 BGN
Общ бюджет: 2 319 089 BGN
БФП: 2 319 089 BGN
Общо изплатени средства: 2 315 065 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 319 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 348 484 BGN
2013 352 215 BGN
2014 812 476 BGN
2015 801 890 BGN
2 315 065 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 971 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 296 211 BGN
2013 299 383 BGN
2014 690 605 BGN
2015 681 607 BGN
1 967 805 BGN
В т.ч. Национално финансиране 347 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 52 273 BGN
2013 52 832 BGN
2014 121 871 BGN
2015 120 284 BGN
347 260 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение
Индикатор 2 Брой сключени договори.
Индикатор 3 Брой технически задания
Индикатор 4 (Д) Брой избрани подизпълнители.
Индикатор 5 Брой инфо материали
Индикатор 6 Брой обучения и срещи
Индикатор 7 Брой разработен софтуер.
Индикатор 8 Брой и вид на закупено оборудване
Индикатор 9 (Д) Ниво на удовлетвореност сред целевите групи от организираните събития
Индикатор 10 (Д) Степен на подобрена комуникация
Индикатор 11 (Д) Степен на подобрена координация
Индикатор 12 Степен на удовлетвореноср ор проведените обучения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз