Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.18-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ - МОМН 2012
Бенефициент: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.04.2012
Начална дата: 17.04.2012
Дата на приключване: 17.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финансов план 2012
Дейности: Дейност техническа помощ МОМН Финансов пан
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 681 570 BGN
Общ бюджет: 681 570 BGN
БФП: 681 570 BGN
Общо изплатени средства: 681 570 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 681 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 285 031 BGN
2013 396 539 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
681 570 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 579 335 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 242 277 BGN
2013 337 058 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
579 335 BGN
В т.ч. Национално финансиране 102 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 42 755 BGN
2013 59 481 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
102 236 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Сертифициране на средства по ОП РЧР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз