Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-8.1.17-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Техническа помощ - 2012
Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2012
Начална дата: 21.03.2012
Дата на приключване: 21.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Финансов план за 2012
Дейности: Техническа помощ МТСП 2012 Финансов план
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 923 755 BGN
Общ бюджет: 1 913 366 BGN
БФП: 1 913 366 BGN
Общо изплатени средства: 1 913 366 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 913 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 312 978 BGN
2013 1 600 389 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 913 366 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 626 361 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 266 031 BGN
2013 1 360 330 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 626 361 BGN
В т.ч. Национално финансиране 287 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 46 947 BGN
2013 240 058 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
287 005 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 сертифицирани средства по ОП РЧР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз