Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1168-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на софтуерна система за управление ресурсите на фирма Агрия АД – тип ERP
Бенефициент: "АГРИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на фирмата на вътрешния и на външния пазар чрез инвестиции в по-добро управление на ресурсите на предприятието, за повишаване на ефективността и постигане на устойчиво развитие в дългосрочен план.
Дейности: Дейност 1: Сформиране екип по проект
Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик/ци на софтуер и хардуер
Дейност 3: Доставка на софтуер и хардуер
Дейност 4: Подготовка за внедряване
Дейност 5: Настройки на системата
Дейност 6 Подготовка са старт на системата
Дейност 7 Старт и поддръжка на системата
Дейност 8 Наблюдение и отчитане напредъка по проекта
Дейност 9 Издаване на протокол от доставчика за внедрена ERP Визуализация и отчитане пред Договарящият орган
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 361 384 BGN
Общ бюджет: 475 475 BGN
БФП: 356 559 BGN
Общо изплатени средства: 356 559 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 356 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 356 559 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
356 559 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 303 075 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 303 075 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
303 075 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 484 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 484 BGN
Финансиране от бенефициента 120 526 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Сформиран екип по проект
Индикатор 6 Успешно проведена тръжна процедура
Индикатор 7 Доставен софтуер тип ERP
Индикатор 8 Доставен хардуер с инсталиран софтуер към него
Индикатор 9 Успешно изпълнение на проекта
Индикатор 10 Визуализация на проекта
Индикатор 11 Изпълнен проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз