Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1188-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Ефективно управление на бизнеса на „Сънойл” ЕООД
Бенефициент: „Сънойл” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на ефективно управление на бизнеса на „Сънойл” ЕООД чрез автоматизация на основните процеси.
Дейности: 1 Избор на доставчик на Интегрирана система за управление на бизнеса, сървър за база данни и работни станции
2 Доставка и внедряване на Интегрирана система за управление на бизнеса, сървър за база данни и работни станции
3 Визуализация на проекта.
4 Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ИНТЕР КОНСУЛТ ГРУП ООД
Глобал Сис
Дигитал принт
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 69 000 BGN
Общ бюджет: 91 438 BGN
БФП: 68 579 BGN
Общо изплатени средства: 68 579 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 579 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 68 579 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 579 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 58 292 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
58 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 287 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 287 BGN
Финансиране от бенефициента 23 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Създадени инвестиции
Индикатор 4 Избран изпълнител от страна на бенефициента за доставка на интегрирана система за управление на бизнеса, сървър за база данни и работни станции
Индикатор 5 Успешнно въведенни интегрирана система за управление на бизнеса, сървър за база данни и работни станции
Индикатор 6 : Избран изпълнител от страна на бенефициента за изработване и поставяне на постоянна обозначителна табела и стикери
Индикатор 7 Изработена и поставена постоянна обозначителна табела
Индикатор 8 Изработени и поставени стикери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз