Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0634-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Доставка и внедряване на ERP система за управление на бизнес процесите в дейността на дружеството
Бенефициент: "Булагро машини" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Повишаване на конкурентоспособността на „Булагро машини“ АД, чрез получаване на подкрепа за въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP) за постигане на ефективна организация на цялостната дейност на кандидата.
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка и внедряване на ERP системата; доставка и инсталиране на хардуера
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 370 052 BGN
Общ бюджет: 487 862 BGN
БФП: 365 897 BGN
Общо изплатени средства: 365 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 365 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 125 BGN
2014 247 772 BGN
2015 0 BGN
365 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 311 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 406 BGN
2014 210 606 BGN
2015 0 BGN
311 012 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 719 BGN
2014 37 166 BGN
2015 0 BGN
54 884 BGN
Финансиране от бенефициента 123 351 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Одобрена тръжна документация
Индикатор 6 Индикатор 2: Издадена заповед за назначаване на Оценителна комисия
Индикатор 7 Индикатор 3: Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 8 Индикатор 4: Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 9 Индикатор 5: Приемо-предавателени протоколи: 1. Приемо-предавателен протокол /за ERP система и хардуер/ 2. Финален приемо-предавателен протокол /за ERP система и хардуер/
Индикатор 10 Индикатор 6: Поставена табела на входа на централния офис на „Булагро машини“ АД
Индикатор 11 Индикатор 7: Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 12 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия
Индикатор 13 Индикатор 6: ERP система за управление на бизнес процесите в дейността на кандидата
Индикатор 14 Индикатор 7: Ефективност на бизнес процесите - автоматизиране на бизнес процесите
Индикатор 15 Индикатор 8: Намаляване на жалбите и клиентските оплаквания
Индикатор 16 Индикатор 9: Намаляване на себестойността на предлаганите търговски и сервизни услуги
Индикатор 17 Индикатор 10: Повишаване на пазарния дял на „Булагро машини” АД на национално ниво
Индикатор 18 Индикатор 11: Увеличена печалба


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз