Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0623-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Доставка и внедряване на ERP система за управление на бизнес процесите в дейността на дружеството
Бенефициент: "Булагро" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Обща цел: Повишаване на конкурентоспособността на „Булагро“ АД, чрез получаване на подкрепа за въвеждане на система за управление на ресурсите (ERP) за постигане на ефективна организация на цялостната дейност на кандидата.
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка и внедряване на ERP системата; доставка и инсталиране на хардуера
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"ИНТЕЛИДЖЪНТ СИСТЕМС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 374 174 BGN
Общ бюджет: 473 265 BGN
БФП: 354 949 BGN
Общо изплатени средства: 354 949 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 354 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 125 BGN
2014 236 824 BGN
2015 0 BGN
354 949 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 301 706 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 100 406 BGN
2014 201 300 BGN
2015 0 BGN
301 706 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 719 BGN
2014 35 524 BGN
2015 0 BGN
53 242 BGN
Финансиране от бенефициента 124 725 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Одобрена тръжна документация
Индикатор 6 Индикатор 2: Издадена заповед за назначаване на Оценителна комисия
Индикатор 7 Индикатор 3: Одобрен доклад на оценителната комисия
Индикатор 8 Индикатор 4: Одобрен и сключен договор за доставка
Индикатор 9 Индикатор 5: Приемо-предавателени протоколи
Индикатор 10 Индикатор 6: Поставена табела на входа на централния офис на „Булагро“ АД
Индикатор 11 Индикатор 7: Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет
Индикатор 12 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия
Индикатор 13 Индикатор 6: ERP система за управление на бизнес процесите в дейността на кандидата
Индикатор 14 Индикатор 7: Ефективност на бизнес процесите - автоматизиране на бизнес процесите
Индикатор 15 Индикатор 8: Намаляване на жалбите и клиентските оплаквания
Индикатор 16 Индикатор 9: Намаляване на себестойността на предлаганите търговски и услуги
Индикатор 17 Индикатор 10: Повишаване на пазарния дял на „Булагро ” АД на национално ниво
Индикатор 18 Индикатор 11: Увеличена печалба


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз