Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0609-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ИНТРАКОМ-България” ЕАД ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ”
Бенефициент: "Интраком-България" ЕАД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да развие потенциала за конкурентно и ефективно предлагане на услугата като допринесе за необходимите структурни промени с оглед постигането на устойчив напредък в сектора, включително и посредством инвестиции в технологично оборудване.
Дейности: Дейност 1: Закупуване и внедряване на система за управление на ресурсите – ERP и закупуване на ДМА – хардуер, необходим за функционално обезпечаване на системата
Дейност 2: Визуализаия на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Варна Бизнес Сървисиз ЕООД
"ТЕМА ТЕХ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 700 BGN
Общ бюджет: 191 599 BGN
БФП: 143 699 BGN
Общо изплатени средства: 143 699 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 143 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 143 699 BGN
2015 0 BGN
143 699 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 122 144 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 122 144 BGN
2015 0 BGN
122 144 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 555 BGN
2015 0 BGN
21 555 BGN
Финансиране от бенефициента 57 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Увеличаване на финансовия резултат в следствие от изпълнение на проекта (общо за трите години след изпълнение на проекта)
Индикатор 5 Индикатор 2: Увеличаване на приходите от продажби (общо за трите години след изпълнение на проекта)
Индикатор 6 Индикатор 3: Редуциране на разходите в резултат от изпълнение на проекта (общо за трите години след изпълнение на проекта)
Индикатор 7 Индикатор Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз