Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0324-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на информационна система за управление на бизнеса
Бенефициент: Мапекс АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да допринесе в дългосрочен аспект за повишаване на конкурентните предимства на „Мапекс” АД посредством оптимизация и ефективно управление на работните процеси чрез внедряване на информационна система
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнението на проекта
Дейност 2: Провеждане на тръжна процедура за доставка и внедряване на система за управление на бизнеса
Дейност 3: Доставка и внедряване на информационна система за управление на бизнеса
Дейност 4: Публичност и визуализация
Дейност 5: услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 77 625 BGN
Общ бюджет: 103 385 BGN
БФП: 77 539 BGN
Общо изплатени средства: 77 539 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 539 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 539 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 65 908 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 908 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 908 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 631 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 631 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 631 BGN
Финансиране от бенефициента 25 875 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Създадени инвестиции
Индикатор 4 Сформирани екипи по проекта
Индикатор 5 Проведени процедури за избор на доставчици на оборудване
Индикатор 6 Сключени договори с доставчици
Индикатор 7 Доставена и внедрена информационна система за управление на бизнеса
Индикатор 8  Изработена обозначителна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз