Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0323-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Подемкран” АД
Бенефициент: "ПОДЕМКРАН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Настоящият проект е част от дългосрочната стратегия на „Подемкран” АД за разширяване на дейността и въвеждане на системи за управление с цел повишаване с поне 10 % на конкурентоспособността на предприятието. Ръководният състав на компанията насочва общо своите усилия към трансформирането на дружеството в едно силно конкурентоспособно предприятие като специфични усилия ще бъдат насочени към модернизация на управлението, с оглед развитието на конкурентните му предимства на вътрешния и международния пазар.
Дейности: Дейност 1 (Подготовка на тръжна документация)
Дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 3 (Доставка и инсталиране на компютърно оборудване)
Дейност 4 (Въвеждане на допълнителни модули /Управление на взаимоотношенията с клиенти; Управление на производството и складовете с баркодове ; Управление на качеството/ към софтуерна система за управление на ресурсите в предприятието /ERP-система/
Дейност 5 (Вуализация- изработка и монтаж на информационна табела и стикери)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"САЙМИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 201 525 BGN
Общ бюджет: 268 133 BGN
БФП: 201 100 BGN
Общо изплатени средства: 201 100 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 201 100 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 201 100 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
201 100 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 170 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 170 935 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
170 935 BGN
В т.ч. Национално финансиране 30 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 165 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 165 BGN
Финансиране от бенефициента 67 175 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Създадени инвестиции
Индикатор 5 : Въведени 3 допълнителни модула (Управление на взаимоотношенията с клиенти; Управление на производството и складовете с баркодове; Управление на качеството) към системмата за управление на ресурсите в предприятието (ERP-система)
Индикатор 6 Закупен Сървър за работа с допълнителните модули към ERP- системата
Индикатор 7 Закупени Терминални работни станции за работа с допълнителните модули към ERP-системата
Индикатор 8 Закупени Терминали за работа с допълнителните модули към ERP-системата
Индикатор 9 Намаляване на времето за обработка на офертите и потвърждаване на поръчките с до 15%;
Индикатор 10 Намаляване на времето за изпълнение на производствените поръчки с до 20%
Индикатор 11 Намаляване на стоковите запаси с до 10%
Индикатор 12 Намаляване на себестойността на продукцията с до 5%
Индикатор 13 Намaляване на рекламациите и гаранционните ремонти с до 10%
Индикатор 14 Намаляване на грешките при въвеждане на информация с до 90%;
Индикатор 15 Увеличение на приходите от продажби с до 10%;


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз