Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0287-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на ‘Авиейшън сървисиз България МиМ’, чрез въвеждане на Системата за управление на сигурността по веригата на доставките ISO 28000
Бенефициент: АВИЕЙШЪН СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на ‘Авиейшън сървисиз България МиМ’ ООД и конкурентоспособността й на българския и международни пазари.
Дейности: Дейност 1: Избор и договаряне с консултантска фирма за подготовка на фирмата за въвеждане на с-ма за управление на сигурността по веригата на доставките в съответствие с ISO 28000
Дейност 2: Проучване и анализ на готовността на фирмата за въвеждане на с-ма за управление на сигурността по веригата на доставките в съответствие с ISO 28000
Дейност 3: Подготовка за въвеждане на системата за управление на сигурността по веригата на доставките
Дейност 4: Избор и договаряне с фирма производител/доставчик на планираното оборудване
Дейност 5: Доставка, монтаж и тестване на оборудването
Дейност 6: Избор и договаряне със сертифицираща фирма за подготовка на фирмата за въвеждане на с-ма за управление на сигурността по веригата на доставките в съответствие с ISO 28000
Дейност 7: Сертифициране на с-ма за управление на сигурността по веригата на доставката в съответствие с ISO 28000
Дейност 8: Осигуряване на визуализация, информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 243 637 BGN
Общ бюджет: 339 730 BGN
БФП: 241 208 BGN
Общо изплатени средства: 241 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 241 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 241 208 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
241 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 205 027 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 205 027 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
205 027 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 181 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 181 BGN
Финансиране от бенефициента 99 514 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Закупено и внедрено оборудване за проверка на товари
Индикатор 5 :Финансово и технически успешно реализиран проект
Индикатор 6 Увеличение на приходи
Индикатор 7 Намаление себестойността на услугите
Индикатор 8 Увеличена производителност
Индикатор 9 Нарастване на печалбата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз