Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0276-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Мастер СОП” ЕООД с внедряване на стандарт за управление сигурността на информацията – ISO/ IEC 27001:2005 и ERP система от ново поколение
Бенефициент: „МАСТЕР СОП” ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Стамболийски
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и постигане на ефективна организация на цялостната дейност на „Мастер СОП” ЕООД, чрез покриване на международно признат стандарт в областта на управлението на информационната сигурност и въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите на компанията – ERP система.
Дейности: Дейност 1: Избор на консултантска огранизация и изпълнение на консултантски услуги, свързани с разработването и внедряването на Система за управление на сигурността на информацията /СУСИ/ в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO/
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик/ци на хардуерно оборудване и софтуерна система за управление на ресурсите на компанията – ERP система
Дейност 3: Доставка и инсталиране на хардуерно оборудване; доставка и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите - ERP система
Дейност 4: Избор на акредитирано лице по сертификация на системи за управление и извършване на услуги по сертифициране на СУСИ съгласно изискванията на стандарта ISO/IEC 27001:2005
Дейност 5: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 138 443 BGN
Общ бюджет: 165 509 BGN
БФП: 124 132 BGN
Общо изплатени средства: 124 132 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 124 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 124 132 BGN
2015 0 BGN
124 132 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 105 512 BGN
2015 0 BGN
105 512 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 620 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 620 BGN
2015 0 BGN
18 620 BGN
Финансиране от бенефициента 46 148 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Избрани изпълнители от страна на бенефициента
Индикатор 6 Успешно разработена и въведена СУСИ в предприятието в съответствие с международния стандарт ISO/IEC 27001:2005
Индикатор 7 Доставено и инсталирано хардуерно оборудване, в това число: -сървър – 1 брой; -компютърни конфигурации -13
Индикатор 8 Доставена и внедрена софтуерна система за управление на ресурсите в компанията – ERP система
Индикатор 9 Получен сертификат за въведената СУСИ по ISO/IEC 27001:2005
Индикатор 10 Извършена визуализация на проекта и поставени визуализационни материали
Индикатор 11 Успешно изпълнен и отчетен проект.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз