Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0561-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разширяване на пазарните позиции и увеличаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление на сигурността и ресурсите в ИТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Бенефициент: "ИТА ИНЖЕНЕРИНГ" OOД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на ИТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД чрез оптимизиране, модернизация и подобряване управлението на ресурсите и процесите по опазване сигурността на информацията, като фактор за устойчиво развитие.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Проектен старт
Подготовка на Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на доставчик/ци на хардуерно оборудване
Изпълнение на Дейност 2 Доставка на хардуерно оборудване
Подготовка на Дейност 3 Подготвяне и провеждане на процедури за избор на разработчик на специализиран софтуер (ERP система)
Изпълнение на Дейност 3 Разработване и инсталиране на специализиран софтуер (ERP система
Подготовка на Дейност 4 Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик за разработване и внедряване на СУИС
Изпълнение на Дейност 4 Дейности по разработване и внедряване на СУИС
Подготовка на Дейност 5 Провеждане на процедури за избор на изпълнител за сертифициране на СУИС
Изпълнение на Дейност 5 Дейности по сертификация на СУИС
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Визуализация, мониторинг и контрол
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 352 000 BGN
Общ бюджет: 470 457 BGN
БФП: 350 632 BGN
Общо изплатени средства: 350 632 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 350 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 079 BGN
2014 315 553 BGN
2015 0 BGN
350 632 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 298 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 817 BGN
2014 268 220 BGN
2015 0 BGN
298 037 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 595 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 262 BGN
2014 47 333 BGN
2015 0 BGN
52 595 BGN
Финансиране от бенефициента 120 310 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Доставен специализиран софтуер
Индикатор 7 Доставено технологично хардуерно оборудване
Индикатор 8 Разработена и внедрена Система за управление на информационната сигурност
Индикатор 9 Сертифицирана Система за управление на информационната сигурност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз