Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1137-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Техно Прес” ЕООД чрез въвеждане на софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) в предприятието.
Бенефициент: "ТЕХНО ПРЕС" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на „Техно Прес” ЕООД и затвърждаване на лидерските позиции на пазара в страната и трайно навлизане на европейския и международни пазари чрез подобряване на системите за управление, оптимизиране и постигане на ефективна организация на цялостната дейност.
Дейности: Дейност 1 Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на софтуерна система за управление на ресурсуте (ERP) в предприятието и хардуерно оборудване необходимо за работата и допринасящо за въвеждането и постигане на пълната функц
Дейност 2 Закупуване, доставка и внедряване на софтуерна система за управление на ресурсуте (ERP) в предприятието.
Дейност 3 Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на хардуерно оборудване необходимо за работата и допринасящо за въвеждането и постигане на функционалността на софтуерната система за управление на ресурсите (ERP) в предприятието
Дейност 4 Визуализация и публичност на проекта
Дейност 5 Администриране и управление на проекта
Дейност 6 Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СИЕЛА НОРМА" АД
Е-Макс Консулт" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 254 697 BGN
Общ бюджет: 338 210 BGN
БФП: 253 658 BGN
Общо изплатени средства: 253 658 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 253 658 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 658 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 215 609 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 609 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 049 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
38 049 BGN
Финансиране от бенефициента 84 899 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 5 Индикатор 2: Изготвен детайлен план график за изпълнение на проекта
Индикатор 6 Индикатор 3: Изготвен и одобрен финален отчет по проекта
Индикатор 7 Индикатор 4: Проведена тръжна процедура за избор на доставчик на ДМА и ДНА
Индикатор 8 Индикатор 5: Доставена и внедрена софтуерна система за управление на ресурсите (ERP) в предприятието
Индикатор 9 Сървърна конфигурация с вградена сървърна операционна система
Индикатор 10 Работна станция – настолна компютърна конфигурация с вградена операционна система -PRO версия, баркод принтер и баркод скенер и четец
Индикатор 11 Работна станция – настолна компютърна конфигурация с вградена операционна система -PRO версия и баркод скенер и четец.
Индикатор 12 Индикатор 7: Поставени стикери за визуализация на закупеното оборудване
Индикатор 13 Индикатор 8: Поставени стикери за визуализация върху оборудването ползващо закупената интегрирана софтуерна система за управление на бизнеса
Индикатор 14 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз