Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0537-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на ERP система за управление на бизнеса в „КСДК“ ЕООД и покриване на стандарт БДС ISO 9001
Бенефициент: "Компютър Софтуеър Дивелъпмънт Кaмпъни" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е свързана главно с повишаване конкурентоспособността на „КСДК“ ЕООД и подобряване на ефективността в компанията, което ще се осъществи чрез:  Повишаване на организационната устойчивост на предприятието;  Внедряване на модерни технологии за контрол, оптимизиране и подобряване на управлението на основните процеси - като фактор за устойчиво развитие на националния и световен пазар;  Повишаване на конкурентноспособността, посредством задържане на съществуващи и привличане на нови клиенти;  Достъп до пазарите, изискващи внедрена и сертифицирана система по стандарт ISO 9001;  Подобрен имидж на дружеството;  Повишаване качеството на продуктите/услугите вследствие внедряването на система за управление на качествoто съгласно стандарт БДС ISO 9001  Намаляване себестойността на продуктите/услугите, породено от настъпилата оптимизация на работните процеси в дружеството.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител
Дейност 2 Разработване, внедряване и подготовка за сертификация на СУК по БДС ISO 9001
Дейност 3 Внедряване на ERP система за управление на бизнеса
Дейност 4 Извършване на акредитирана сертификация на СУК по БДС ISO 9001
Дейност 5 Визуализация на проекта
Дейност 6 Отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 233 063 BGN
Общ бюджет: 308 362 BGN
БФП: 231 272 BGN
Общо изплатени средства: 231 272 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 231 272 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 231 272 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
231 272 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 196 581 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 196 581 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
196 581 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 691 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 691 BGN
Финансиране от бенефициента 77 688 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 Индикатор 1: Сключени договори с изпълнители на дейностите по проекта
Индикатор 4 Индикатор 2: Въведена СУК по БДС ISO 9001
Индикатор 5 Индикатор 3: Доставени ДНА (ERP система за управление на бизнеса)
Индикатор 6 Индикатор 4: Създадени инвестиции със средства от безвъзмездна финансова помощ плюс собствено съфинансиране по проекта
Индикатор 7 брутни инвестиции, направени от предприятието - периода 2009-2011г
Индикатор 8 Брой сертификати въведени в подкрепеното предприятие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз