Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1110-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Увеличаване на конкурентоспособността на „ТМТ-Елком” ООД чрез въвеждане на Интегрирана софтуерна система за управление на бизнеса (ИССУБ).
Бенефициент: "ТМТ - ЕЛКОМ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е повишаване на конкурентоспособността на „ТМТ-Елком” ООД и затвърждаване на лидерските позиции на пазара в страната и трайно навлизане на европейския и международния пазар, чрез подобряване на системите за управление, оптимизиране и постигане на ефективна организация на цялостната дейност.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на доставчик на интегрирана софтуерна система за управление на бизнеса, и сървърна система за съхранение на данни и работни станции за обезпечаване на раб
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Закупуване, доставка и внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на бизнеса.
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Закупуване, доставка и внедряване на сървърна система за съхранение на данни и работни станции за обезпечаване работоспособността и функционалността на предвидената за внедряване софтуерна система.
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 : Администриране и управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Визуализация и публичност на проекта.
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 252 368 BGN
Общ бюджет: 336 490 BGN
БФП: 252 368 BGN
Общо изплатени средства: 252 368 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 252 368 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 252 368 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
252 368 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 214 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 214 512 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
214 512 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 855 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 855 BGN
Финансиране от бенефициента 84 123 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Сформиран екип за управление на проекта
Индикатор 5 Индикатор 2: Изготвен детайлен план график за изпълнение на проекта
Индикатор 6 Индикатор 3: Изготвен и одобрен финален отчет по проекта
Индикатор 7 Индикатор 4: Проведена тръжна процедура за избор на доставчик на ДМА и ДНА
Индикатор 8 Индикатор 5: Доставена и внедрена интегрирана софтуерна система за управление на бизнеса
Индикатор 9 Индикатор 6: Доставена, внедрена и въведена в експлоатация сървърна система за съхранение на данни и работни станции за обезпечаване работоспособността и функционалността на предвидената за внедряване софтуерна система, състоящи се от:
Индикатор 10 Индикатор 7: Избран доставчик за изработване на материалите за визуализация
Индикатор 11 Индикатор 8: Поставени стикери за визуализация на закупеното оборудване
Индикатор 12 Индикатор 9: Поставени стикери за визуализация върху оборудването ползващо закупената интегрирана софтуерна система за управление на бизнеса
Индикатор 13 Индикатор 10: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз