Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0535-C0001
Номер на проект: 4МС-02-86-А-2/29.05.2013
Наименование: Нарастване на конкурентоспособността на Синтезия ООД на международния и вътрешния пазар чрез повишаване на ефективността и качеството
Бенефициент: "Синтезия" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е нарастване на конкурентоспособността на Синтезия ООД на международния и вътрешния пазар чрез повишаване на ефективността и качеството.
Дейности: 1. Подготовка на процедури по ПМС 55
2. Избор на изпълнители и сключване на договори
3. Разработване, внедряване, обучение, провеждане на вътрешен одит и подготовка за сертифициране на СУК по стандарт ISO 9001
4. Акредитирана сертификация на: СУК по стандарт ISO 9001
5. Проучване, проектиране и създаване на web-базирана ERP система за управление на бизнеса
6. Доставка на необходимото оборудване
7. Осигуряване на Визуализация и Публичност
8. Отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 370 605 BGN
Общ бюджет: 470 529 BGN
БФП: 352 897 BGN
Общо изплатени средства: 352 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 352 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 352 897 BGN
2015 0 BGN
352 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 299 962 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 299 962 BGN
2015 0 BGN
299 962 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 935 BGN
2015 0 BGN
52 935 BGN
Финансиране от бенефициента 123 535 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Индикатор 1: Въведени стандартизирани системи за управление
Индикатор 4 Индикатор2: Доставени ДМА
Индикатор 5 Индикатор 3: Разрабоотен и внедрен ДНА
Индикатор 6 Индикатор 4: Придобити международно признати сертификат за системи за управление
Индикатор 7 : брутни инвестиции, направени от предприятието


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз