Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0532-C0001
Номер на проект: 4МС-02-85-27/17.10.2013
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на ММС Инк ЕООД чрез внедряване на система за управление на ресурсите и на работата с клиенти в дейността на компанията
Бенефициент: ММС ИНК ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта:  Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на „ММС Инк” ЕООД чрез предоставянето на подкрепа за внедряване на система за управление на ресурсите – ERP система и система за управление на работата с клиенти – CRM система, които да гарантират усъвършенстване на цялостната управленска и търговска дейност на компанията чрез въвеждането на подходи за ефективна организация и протичане на всички работни процеси.
Дейности: Дейност 1 - Избор на изпълнител за доставка и внедряване на система за управление на ресурсите (ERP система) в дейността на компанията
Дейност 2 - Доставка и внедряване на система за управление на ресурсите – ERP система в дейността на компанията и необходимия хардуер за функционирането й.
Дейност 3 - Избор на изпълнител и внедряване на софтуерна система за управление на работата с клиенти – CRM система
Дейност 4 – Избор на изпълнител и доставка на оборудване, необходимо за осигуряване на достъпа на служителите на “ММС Инк” ЕООД до новите функционалности
Дейност 5- Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"ЮНИСОФТ-ИНЖЕНЕРИНГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 142 182 BGN
Общ бюджет: 161 055 BGN
БФП: 120 791 BGN
Общо изплатени средства: 120 791 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 120 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 120 791 BGN
2015 0 BGN
120 791 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 102 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 102 673 BGN
2015 0 BGN
102 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 119 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 18 119 BGN
2015 0 BGN
18 119 BGN
Финансиране от бенефициента 47 394 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 (Д) Индикатор 1: Брой въведени системи за управление в компанията
Индикатор 5 Индикатор 2: Получена инвестиционна подкрепа по проекта – брой доставени дълготрайни материални активи със средства от безвъзмездната финансова помощ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз