Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0880-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Разработване и внедряване на ERP система в „Квант Сервиз” ООД
Бенефициент: КВАНТ СЕРВИЗ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на дейностите и процесите за изпълнение на проектното предложение
Дейност 2: Организиране и провеждане на процедури за избор на изпълнители на отделните проектни дейности, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12.03.2007 г
Дейност 3 Разработване, внедряване на ERP система за управление на бизнес процесите в „КВАНТ СЕРВИЗ” ООД
Дейност 4 Изпълнение на мерки за визуализация и информираност на обществото за изпълнението на проекта.
Дейност 5: консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Вариант БГ ООД
"Гудуил Консултинг" ЕООД
"Пиксай" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 793 BGN
Общ бюджет: 126 356 BGN
БФП: 94 767 BGN
Общо изплатени средства: 94 767 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 94 767 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 94 767 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
94 767 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 80 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 80 552 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 552 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 215 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 215 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 215 BGN
Финансиране от бенефициента 31 598 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Сформиран екип
Индикатор 5 Организирани и проведени тръжни процедури
Индикатор 6 Разработена и внедрена ERP
Индикатор 7 инвестиции в лв.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз