Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0871-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „Перси” ООД чрез внедряване на интегрирана ERP система
Бенефициент: Перси ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на фирма «Перси» ООД на българския пазар чрез систематизиране и подобряване на цялостната организация на работа в компанията.
Дейности: Дейност 1 - „Проектен старт”
Дейност 2 -„Инвестиции в активи
Дейност 3. Разработване и внедряване на програмен продукт – ERP система.
Дейност 4. Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 975 BGN
Общ бюджет: 114 440 BGN
БФП: 85 830 BGN
Общо изплатени средства: 85 830 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 85 830 BGN
2015 0 BGN
85 830 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 72 956 BGN
2015 0 BGN
72 956 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 12 875 BGN
2015 0 BGN
12 875 BGN
Финансиране от бенефициента 29 325 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Създадени инвестиции
Индикатор 5 Закупенa и внедрена ERP система
Индикатор 6 Закупени и инсталирани ДНА съгласно спецификацията
Индикатор 7 Закупени и инсталирани ДМА съгласно спецификацията
Индикатор 8 Проведен един преглед от ръководството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз