Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1101-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ЕЛИТКОМ” ООД – конкурентоспособност и нови перспективи
Бенефициент: "Елитком" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентоспособността на „ЕЛИТКОМ” ООД на международния и национален пазар, чрез постигане на съответствие с международно признат стандарт за качество, подобряване управлението на предоставяните услуги, технологичните процеси и бизнеса като цяло, както и чрез инвестиции в информационни технологии.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 - „Проектен старт”
Подготовка на Дейност 2 -„Инвестиции в активи”
Изпълнение на Дейност 2 -„Инвестиции в активи”
Подготовка на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК
Изпълнение на Дейност 3 - „Разработване и внедряване на СУК
Подготовка на Дейност 4 - „Сертифициране на СУК
Изпълнение на Дейност 4 - „Сертифициране на СУК
Дейност 5: Консултантски услуги
Дейност 6: Визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 272 606 BGN
Общ бюджет: 361 235 BGN
БФП: 270 926 BGN
Общо изплатени средства: 270 926 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 270 926 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 218 085 BGN
2014 52 841 BGN
2015 0 BGN
270 926 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 230 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 185 372 BGN
2014 44 915 BGN
2015 0 BGN
230 287 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 713 BGN
2014 7 926 BGN
2015 0 BGN
40 639 BGN
Финансиране от бенефициента 90 869 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Внедрена СУК
Индикатор 6 Индикатор 2: Доставени ДМА
Индикатор 7 Индикатор 3: Доставени ДНА
Индикатор 8 Индикатор 4: Увеличаване на абонатите
Индикатор 9 Индикатор 5: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз