Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0834-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на ERP система за управление
Бенефициент: "УЪРЛД ТРАНСПОРТ ОУВЪРСИЙЗ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия проект е да допринесе за повишаване конкурентоспособността на Уърлд Транспорт Оувърсийз – България и подобряване пазарното позициониране на фирмата, както на националния, така и на европейския и световния пазар. Тази цел напълно съответна на главната цел на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, която е „развитие на динамична икономика, конкурентоспособна на европейския и световен пазар”.
Дейности: Дейност 1 Инвестиции в дълготрайни материални активи
Дейност 2 Инвестиции в дълготрайни нематериални активи
Дейност 3 Визуализация
Дейност 4: Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ЕСКА Консултинг ООД
"ФТС БЪЛГАРИЯ" ООД
"Ком Трейд 98" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 255 750 BGN
Общ бюджет: 337 597 BGN
БФП: 253 198 BGN
Общо изплатени средства: 253 198 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 253 198 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 253 198 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
253 198 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 215 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 215 218 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
215 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 980 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 980 BGN
Финансиране от бенефициента 85 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Доставен и внедрен специализиран софтуер - ERP система
Индикатор 5 Индикатор 2: Доставен и пуснат в експлоатация сървър
Индикатор 6 Индикатор 3: Визуализационни стикери
Индикатор 7 Индикатор 4: Визуализационна табела
Индикатор 8 Индикатор 5: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз