Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0819-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА АД „ПЕРЛА ТУРИСТ” ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛEНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 22000:2006 И ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИОННА ПОДКРЕПА
Бенефициент: "Перла Турист" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Приморско
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е чрез изграждане на ИСУ съгласно международните стандарти БДС EN ISO 9001:2008 и БДС EN ISO 22000:2006, както и чрез реализирането на свързаните с тях инвестиции в обновяването и осъвременяваното на пералното и кухненското оборудване, да се повиши значително качеството на обслужване на туристите, да се осигури високо ниво на безопасност на предлаганите им разнообразни храни и на тази основа да се повиши конкурентоспособността на кандидата на все по-силно развиващия се туристически пазар.
Дейности: Дейност 1 Изготвяне на График за провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчици на услугите - Разработване и внедряване на ИСУ и сертифициране по БДС ЕN ISO 9001:2008 и БДС ЕN ISO 22000: 2006
Дейност 3 Разработване и внедряване на ИСУ
Дейност 4 Сертифициране по БДС ЕN ISO 9001:2008 и БДС ЕN ISO 22000: 2006
Дейност 5 Подготовка и провеждане на процедура за избор на доставчик на оборудване
Дейност 6 Доставка на оборудване
Дейност 7 Визуализация
Дейност 8 Отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 386 330 BGN
Общ бюджет: 511 520 BGN
БФП: 383 640 BGN
Общо изплатени средства: 383 640 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 383 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 383 640 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
383 640 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 326 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 326 094 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
326 094 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 57 546 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
57 546 BGN
Финансиране от бенефициента 128 777 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Внедрена ИСУ
Индикатор 5 Индикатор 2: Сертифицирана ИСУ
Индикатор 6 Индикатор 3: Повишаване на приходите от продажбите на туристически услуги на дружеството
Индикатор 7 Индикатор 4: Повишаване на годишния брой на туристите, почивали в хотелския комплекс
Индикатор 8 Индикатор 5: Повишаване на брой на туристите, почивали повече от един път в хотелския комплекс
Индикатор 9 Индикатор 6: Намаляване себестойността на оказваните услуги
Индикатор 10 Индикатор 7: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз