Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0810-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване управлението на бизнес процесите в „Бон Марин Агенция“ ООД“
Бенефициент: "БОН МАРИН АГЕНЦИЯ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на «Бон Марин Агенция» ООД посредством внедряването и интегриране към съществуваща ERP система на холдинга модули Мениджмънт рипортинг и Транспорт, спедиция и агентиране.
Дейности: Дейност 1 „Сформиране на екип по проекта”
Дейност 2 „Доставка на хардуерни модули”
Дейност 3 „Доставка и внедряване на модули „Мениджмънт рипортинг“ и „Транспорт, спедиция и агентиране“”
Дейност 4 „Визуализация на проектните дейности”
Дейност 0: Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 124 527 BGN
Общ бюджет: 165 259 BGN
БФП: 123 944 BGN
Общо изплатени средства: 123 944 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 123 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 123 944 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
123 944 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 105 352 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 105 352 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
105 352 BGN
В т.ч. Национално финансиране 18 592 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 592 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
18 592 BGN
Финансиране от бенефициента 41 509 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 3 Индикатор 1: Избрани изпълнители от страна на бенефициента.
Индикатор 4 Индикатор 2: Доставени хардуерени модули
Индикатор 5 Индикатор 3: Доставени и внедрени модули „Мениджмънт рипортинг“ и „Транспорт, спедиция и агентиране“
Индикатор 6 Индикатор 4: Поставена постоянна обозначителна табела пред офиса на кандидата
Индикатор 7 Индикатор 5: Публикувана информация за проекта на уеб страницата на дружеството.
Индикатор 8 Индикатор 6: Успешно изпълнен и отчетен проект.
Индикатор 9 Индикатор 7: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз