Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0795-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на системи за управление на бизнеса
Бенефициент: "СИРМА СОЛЮШЪНС" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се повиши ефективността на производствения процес на Сирма Солюшънс, а оттам да се увеличи конкурентноспособността й, да се увеличи броя на клиентите и приходите на компанията.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Избор на доставчик/консултант по разработка и внедряване на Система за управление на човешките ресурси
Изпълнение на Дейност 1 Разработка и внедряване на Система за управление на човешките ресурси
Подготовка на Дейност 2 Избор на доставчик/консултант по доставка на лицензи и внедряване на Система за управление на грешките (bug tacking), проблемите (issue tracking) и управлението на проекти
Изпълнение на Дейност 2 Доставка на лицензи и внедряване на Система за управление на грешките (bug tacking), проблемите (issue tracking) и управлението на проекти
Подготовка на Дейност 3 Избор на доставчик/консултант по доставка на лицензи и внедряване на Система за споделяне на информация и сътрудничество
Изпълнение на Дейност 3 Доставка на лицензи и внедряване на Система за споделяне на информация и сътрудничество
Дейност 4 Визуализация
Дейност 5 Приключване на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Булсист-БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 625 BGN
Общ бюджет: 257 275 BGN
БФП: 192 956 BGN
Общо изплатени средства: 192 956 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 192 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 192 956 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
192 956 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 013 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 164 013 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 013 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 943 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 943 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
28 943 BGN
Финансиране от бенефициента 65 875 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Подготвени и проведени процедури - събиране на не по-малко от 3 оферти, съгласно чл.12 от ПМС № 55/12.03.2007 за избор на консултант/доставчик за изпълнение на Дейност 1,2,3
Индикатор 5 Индикатор 2: Сключени договори за внедряване на 3системи за управление
Индикатор 6 Индикатор 3 Внедрени системи за управление
Индикатор 7 Индикатор 4: Изработка на табела
Индикатор 8 Индикатор 5 Публикуване на статии в ИТ издания
Индикатор 9 Индикатор 6: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз