Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0469-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на добра производствена практика „Автоматизиран процес на асемблиране на PCB и ХИС при използване на технология за повърхностен монтаж на елементи”
Бенефициент: "Хибридни интегрални схеми" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се постигне конкурентно предимство за фирмата на основата на значимо повишаване нивото на качество и на намаляване разходите по ремонт, поправка и оплаквания от клиентите относно изделия с несъответстващи характеристики.
Дейности: 1. ДМА
2. ДНМА
3. Провеждане на одит за издаване на сертификат за въведена ДПП
4. Подготовка на финален отчет по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 913 BGN
Общ бюджет: 171 550 BGN
БФП: 128 663 BGN
Общо изплатени средства: 128 663 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 663 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 128 663 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
128 663 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 109 363 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 299 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 299 BGN
Финансиране от бенефициента 43 638 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Разработена и въведена в състава на СУК документация, в съответствие с изискванията на ДПП
Индикатор 6 Въведена в експлоатация баркод система за верификация на електронни компоненти
Индикатор 7 Въведен в експлоатация принтер за спойваща паста в линията за повърхностен монтаж на компоненти
Индикатор 8 Въведена в експлоатация система за визуална инспекция на резултата от процеса повърхностен монтаж на компоненти
Индикатор 9 Въведен в експлоатация специализиран софтуер за статистически контрол на технологичния процес повърхностен монтаж на компоненти
Индикатор 10 Сертификат за въведена ДПП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз