Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0258-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на системата за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи за автомобилната индустрия /МES система/
Бенефициент: "КАПРОНИ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряване на конкурентоспособността на „Капрони” АД, което да доведе до повишаване обема на производство, увеличаване на приходите от износ и значително нарастване на печалбите
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Провеждане на тръжни процедури, избор на доставчици, сключване на договори с доставчиците.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и внедряване на специализиран софтуер, допринасящ за въвеждането на система за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Доставка на 3 броя специализирани софтуери за комуникация на системата за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи /MES системата/ с ЦПУ на машините
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Доставка на 5 броя специализирани софтуери за анализ на контролните измервания от измервателните устройства
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: Доставка на специализиран софтуер за управление на данните от металообработващите машини и измервателните устройства в Ethernet мрежата и подаването им към MES системата
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Доставка на комплексно оборудване за 40 специализирани контролни работни места - измервателни устройства и терминали, оборудвани с баркод четци
Подготовка и изпълнение на Дейност 7: Доставка на сървър и компютърни станции за събиране и обработка на данни
Подготовка и изпълнение на Дейност 8: Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 287 037 BGN
Общ бюджет: 329 212 BGN
БФП: 246 909 BGN
Общо изплатени средства: 246 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 246 909 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 246 909 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
246 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 209 873 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 209 873 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
209 873 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 036 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 036 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 036 BGN
Финансиране от бенефициента 95 679 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 5 Индикатор 1: Внедрена MES система
Индикатор 6 Индикатор 2: Закупени софтуери, допринасящи за въвеждането и постигането на съответствие с изискванията на MES система
Индикатор 7 Индикатор 3: Закупено оборудване, допринасящо за въвеждането и постигането на съответствие с изискванията на MES система
Индикатор 8 Индикатор 4: Увеличение на печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA)
Индикатор 9 Индикатор 5: Увеличаване на обемите реализиран износ от изпълнение на поръчки в чужбина


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз