Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0253-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Модерно управление в „Лирекс БГ” ООД
Бенефициент: "ЛИРЕКС БГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „Лирекс БГ” ООД чрез въвеждане на ERP система.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Внедряване на софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието (ERP система)
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: Управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.1. Осъществяване на отчетност по проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3.2. Избор на доставчици
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: Визуализация на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Игьл Софтуер"ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 323 850 BGN
Общ бюджет: 420 750 BGN
БФП: 315 563 BGN
Общо изплатени средства: 315 562 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 315 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 64 770 BGN
2013 250 792 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
315 562 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 268 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 55 055 BGN
2013 213 173 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
268 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 334 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 716 BGN
2013 37 619 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 334 BGN
Финансиране от бенефициента 107 950 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 6 Индикатор 1: Закупена и внедрена за ERP система с лицензия за 15 едновременни потребители /ДНА/
Индикатор 7 Индикатор 2: Закупено и внедрени сървъри с допълнителни компоненти (мрежов дисков масив и комутатор) /ДМА/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз