Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0226-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Внедряване на международно сертифицирана методика и инфраструктура за предлагане на информационни услуги, доставяни по електронен път.
Бенефициент: "ДАВИД ХОЛДИНГ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряване на пазарните позиции и конкурентната способност на ДАВИД Холдинг АД на вътрешния пазар и излизането на международния пазар на ИТ услуги. Повишаване удовлетвореността на настоящите и бъдещи клиенти на фирмата чрез предоставянето на качествени и сигурни услуги по електронен път, отговарящи на изискванията на международно признатия стандарт ISO/IEC 20000-1.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 за избор на консултантска организация за разработване и внедряване на система за управление на ИТ услуги ISO/IEC 20000-1“
Изпълнение на Дейност 1: „Разработване и внедряване на система по ISO/IEC 20000-1“
Подготовка на Дейност 2 за избор на доставчици на оборудването
Изпълнение на Дейност 2: „Доставка и инсталация на техническото оборудване“
Подготовка на Дейност 3 за избор на сертифицираща организация
Изпълнение на Дейност 3: Сертификационен одит, проведен на два етапа
Изпълнение на Дейност 4: „Визуализация на проекта“
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стоун Компютърс" АД
РИНА БЪЛГАРИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 144 195 BGN
Общ бюджет: 188 840 BGN
БФП: 141 630 BGN
Общо изплатени средства: 141 630 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 141 630 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 141 630 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
141 630 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 120 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 120 386 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
120 386 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 245 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 245 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
21 245 BGN
Финансиране от бенефициента 48 065 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Индикатор 1: Брой подписани договори с външни контрагенти за изпълнение на проектните дейности
Индикатор 5 Индикатор 2: Брой разработени и внедрени системи по ISO/IEC 20000-1
Индикатор 6 Индикатор 3: Увеличаване на продажбите на международния пазар
Индикатор 7 брутни инвестиции от поректа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз