Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0451-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване на конкурентоспособността на „ТИМЕКС-БГ” ООД
Бенефициент: ТИМЕКС - БГ ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на конкурентоспособността на „ТИМЕКС –БГ” ООД, чрез внедряване и сертифициране на система за управление на процесите за предоставяне на услуги в областта на информационните технологии ISO/IEC 20000-1:2011, система за управление на околната среда ISO 14001:2004 и внедряване на ERP и CRM софтуерни системи за управление, ориентирани пряко към подобряване на услугите, които предлага дружеството.
Дейности: Дейност 1: Консултантски услуги за изграждане, внедряване и подготовка за сертификация на система за управление на околната среда - ISO 14001:2004; Консултантски услуги за изграждане, внедряване и подготовка за сертификация на система за управление
Дейност 2: Разходи за закупуване на дълготрайни нематериални активи (специализиран софтуер) Закупуване на софтуер - CRM система, вкл. лицензи, модули, внедряване, тестване, обучение и др Закупуване на софтуер - ERP система, вкл. лицензи, модули, внедряване, тестване, обучение и др
Дейност 3:Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи
Дейност 4:Услуги за сертифициране съгласно изискванията на международен стандарт ISO 14001:2004 и на международен стандартISO/IEC 20000-1:2011
Дейност 5:ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 248 627 BGN
Общ бюджет: 331 132 BGN
БФП: 248 349 BGN
Общо изплатени средства: 248 349 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 248 349 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 248 349 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
248 349 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 211 097 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 211 097 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
211 097 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 252 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 252 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 252 BGN
Финансиране от бенефициента 82 876 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 3: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)
Индикатор 6 Вуведена и сертифицирана система за управление качеството съгласно стандарт ISO/IEC 20000-1:2011
Индикатор 7 Въведена и сертифицирана система за управление качеството съгласно стандарт ISO 14001:2004
Индикатор 8 Инвестиция в дълготрайни нематериални активи (ДНА)- Закупени и внедрени софтуерни системи за управление ERP и CRM
Индикатор 9 Инвестиция в дълготрайни материални активи (ДМА)- Закупен хардуер
Индикатор 10 Осигурена публичност на проекта- - табели - брошури - прес -съобщения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз