Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0170-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Опазване на околната среда чрез сертифициране и въвеждане на нови информационни и производствени технологии в Пападопулос и син ООД
Бенефициент: "ПАПАДОПУЛОС И СИН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: повишаване на конкурентоспособността на Пападопулос и син на българският и европейски пазари на скално – облицовъчни материали чрез въвеждане и сертифициране на система за управление на околната среда (СУОС), съгласно изискванията на БДС EN ISO 14001:2005.
Дейности: Дейност 1: Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 2: Разработване и въвеждане на система за управление на околната среда (СУОС), съгласно изискванията на БДС EN 14001:20005
Дейност 3: Сертифициране на системата за управление на околната среда;
Дейност 4: Закупуване и въвеждане в експлоатация на машина за рязане и обработка на камък (CNC);
Дейност 5: Закупуване и въвеждане в експлоатация на информационната система за управление на СУОС;
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: Визуализация на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 173 816 BGN
Общ бюджет: 223 654 BGN
БФП: 166 622 BGN
Общо изплатени средства: 166 622 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 166 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 166 622 BGN
2015 0 BGN
166 622 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 141 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 141 629 BGN
2015 0 BGN
141 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 993 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 993 BGN
2015 0 BGN
24 993 BGN
Финансиране от бенефициента 59 494 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Разработена и въведена система за управление на околната среда (СУОС), съгласно изискванията на БДС EN 14001:20005
Индикатор 7 Сертифициране на системата за управление на околната среда
Индикатор 8 Закупена и въведена в експлоатация машина за рязане и обработка на камък
Индикатор 9 Закупена и въвеждане в експлоатация на информационната система за управление на СУОС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз