Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0399-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: НЕО АРТ ООД – инвестиция за по-добра организация на производството
Бенефициент: "НЕО АРТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да насърчи конкурентните предимства на НЕО АРТ ООД на пазара на полиграфически продукти и да осигури устойчиво развитие на предприятието чрез инвестиция в съвременна система за организация на производствения процес.
Дейности: Дейност 1. Предварителни дейности
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура, избор на подизпълнител и закупуване на сървър, токонепрекъсваемо захранване и ERP система
Дейност 3. Доставка на сървър и токонепрекъсваемо захранване и внедряване на ERP система
Дейност 4. Информационни дейности
Дейност 5. Отчитане
Дейност 6: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 185 670 BGN
Общ бюджет: 245 248 BGN
БФП: 183 936 BGN
Общо изплатени средства: 183 936 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 183 936 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 183 936 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
183 936 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 156 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 156 346 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
156 346 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 590 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 590 BGN
Финансиране от бенефициента 61 890 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Увеличение на производителността
Индикатор 5 Намаление на разходите за производство
Индикатор 6 Увеличение на клиентите
Индикатор 7 Ръст в поръчките
Индикатор 8 Съкращаване на времето за обработка и изпълнение на поръчките
Индикатор 9 Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз