Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0156-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на конкурентните предимства на „Метрон“ АД чрез въвеждане на системи за управление
Бенефициент: "МЕТРОН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да повиши конкурентните предимства на „Метрон“ АД, чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на работните процеси и постигане на ефективна организация на дейността, като фактор за устойчиво фирмено развитие на националния и европейския пазар.
Дейности: Дейност 1 Проектен старт
Дейност 2 Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване
Дейност 3 Доставка на оборудване
Дейност 4 Разработване и внедряване на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008
Дейност 5 Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Дейност 6 Сертифициране на СУК съгласно стандарт ISO 9001:2008
Дейност 7 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 603 BGN
Общ бюджет: 262 283 BGN
БФП: 196 712 BGN
Общо изплатени средства: 196 712 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 196 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 196 712 BGN
2015 0 BGN
196 712 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 167 205 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 167 205 BGN
2015 0 BGN
167 205 BGN
В т.ч. Национално финансиране 29 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 507 BGN
2015 0 BGN
29 507 BGN
Финансиране от бенефициента 65 868 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти
Индикатор 6 Индикатор 2: Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти
Индикатор 7 Индикатор 3: Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти
Индикатор 8 Индикатор 4: Разработени и внедрени софтуерни системи за управление
Индикатор 9 Индикатор 5: Създадени инвестиции (лева) (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз